Obróbka cieplna metali

PPHU Głowacki wykonuje obróbkę cieplną metali. Prowadzimy wyżarzanie, hartowanie oraz odpuszczanie w celu ulepszenia właściwości wytrzymałościowych produkowanych przez nas wyrobów. Przeprowadzamy hartowanie w atmosferze ochronnej dla zapobieżenia utlenianiu czy odwęglaniu. Wykorzystujemy m.in. piece taśmowe przelotowe o dużej przepustowości. Stosujemy chłodzenie po odpuszczaniu z użyciem oleju hartowniczego. Kontrolujemy jakość uzyskanych utwardzeń za pomocą twardościomierzy wykorzystujących metodę Vickersa i Rockwella. Oferujemy również obróbkę cieplno-chemiczną stali. Wykonujemy nawęglanie stali, azotowanie niskociśnieniowe (próżniowe), a także węgloazotowanie stali.

Hartowanie stali

Hartowanie stali jest stosowane w celu podniesienia wytrzymałości elementów wykonanych ze stali. Polega na zmianie struktury materiału następującej w wysokiej temperaturze. Różne rodzaje hartowania pozwalają na uzyskanie nieco innych efektów oraz zakresu występowania zmian. Celem hartowania może być poprawa parametrów wytrzymałościowych całego detalu lub jego warstwy powierzchniowej, w zależności od potrzeb i zakresu obciążeń, które będą na niego oddziaływały. Hartowanie stali wykonuje się zwykle po zakończeniu obróbki skrawaniem. Firma PPHU Głowacki oferuje usługi hartowni stali, ułatwiające uzyskanie pożądanych właściwości detali metalowych. Posiadane urządzenia pozwalające na optymalizację procesu pozwalają na oferowanie bardzo dobrych warunków współpracy. Firma Głowacki to hartownia z dobrymi cenami usług.

Nawęglanie stali

Nawęglanie stali to proces obróbki cieplno-chemicznej, który jest wykonywany przed hartowaniem w celu zwiększenia odporności elementu na obciążenia statyczne i dynamiczne. Obróbka cieplna stali do nawęglania najczęściej jest prowadzona w temperaturze 900–950°C, choć przy nawęglaniu plazmowym czy próżniowym grubszych warstw może sięgać nawet 1050°C. Nasycanie dyfuzyjne węglem jest często wykorzystywane przy obróbce powierzchni kół i wałków zębatych, łożysk lub sworzni oraz innych elementów pracujących pod dużym obciążeniem. Nawęglanie stali jest zakończone hartowaniem i odpuszczaniem.

Azotowanie niskociśnieniowe

Azotowanie niskociśnieniowe stali pozwala na wzmocnienie wierzchniej warstwy stali dzięki dyfuzji azotu przeprowadzanej po uprzedniej obróbce cieplnej (hartowaniu). Azotowanie stali zwiększa twardość powierzchni, wytrzymałość na ścieranie i odporność zmęczeniową. Po azotowaniu niskociśnieniowym zwiększa się również odporność materiału na korozję. Proces azotowania próżniowego wpływa na przedłużenie czasu eksploatacji elementów, które zostały mu poddane. Zaletą azotowania niskociśnieniowego jest to, że może być wykonywane w tym samym cyklu pieca co hartowanie i odpuszczanie.

Węgloazotowanie stali

Węgloazotowanie stali podobnie jak nawęglanie prowadzi do zwiększenia odporności powierzchni elementu na oddziaływania mechaniczne. Węgloazotowanie może być przeprowadzane w niższej temperaturze i znakomicie nadaje się do zwiększania wytrzymałości mniejszych detali. Zaletą tego rodzaju powłoki jest również krótszy czas jej wykonania.