Hartowanie stali w atmosferze ochronnej

Hartowanie stali jest stosowane w celu podniesienia wytrzymałości elementów wykonanych ze stali. Polega na zmianie struktury materiału następującej w wysokiej temperaturze. Różne rodzaje hartowania pozwalają na uzyskanie nieco innych efektów oraz zakresu występowania zmian. Celem hartowania może być poprawa parametrów wytrzymałościowych całego detalu lub jego warstwy powierzchniowej, w zależności od potrzeb i zakresu obciążeń, które będą na niego oddziaływały. Hartowanie stali wykonuje się zwykle po zakończeniu obróbki skrawaniem. Firma PPHU Głowacki oferuje usługi hartowni stali, ułatwiające uzyskanie pożądanych właściwości detali metalowych. Posiadane urządzenia pozwalające na optymalizację procesu pozwalają na oferowanie bardzo dobrych warunków współpracy. Firma Głowacki to hartownia z dobrymi cenami usług.

Hartowanie w atmosferze ochronnej

Elementy stalowe zazwyczaj pracują w bardzo trudnych warunkach, w wysokiej temperaturze, przy dużym tarciu oraz silnym oddziaływaniu mechanicznym na powierzchnię. Dlatego też warto poprawić parametry stali poprzez hartowanie w atmosferze ochronnej. Wydłuża to okres bezawaryjnej pracy elementu i co za tym idzie całego urządzenia. Aby tak się stało proces hartowania musi przebiegać bez żadnych efektów ubocznych.

Dostarczanie atmosfery ochronnej polega na podawaniu specjalnie dobranego gazu lub mieszaniny gazów do wnętrze pieca, w którym odbywa się hartowanie stali. Najczęściej stosowany jest wodór, azot oraz argon. Obecność gazów uniemożliwia zachodzenie niekorzystnych dla jakości stali reakcji utleniania i odwęglania. Dzięki temu powierzchnia hartowanego przedmiotu nie zmienia swojego składu chemicznego w niekontrolowany sposób.